Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018


Dieter F. Uchdorf

Το γεγονός σχετικά με την αλήθεια είναι οτι υπάρχει πέρα απο κάθε πεποίθηση.Κάτι είναι αληθινό ακόμα και αν δεν το πιστεύει κανένας.
 
(The thing about truth is that it exists beyond belief.It is true even if nobody believes it.)
 

No votes yet