Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Το "Περιβολάκι"

 
Το Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας, ευρύτερα γνωστό ως ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ, ξεκίνησε το 1983 ως μια εναλλακτική, επιστημονική πρόταση αντιμετώπισης μικρών παιδιών με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές καθώς και υποστήριξης των οικογενειών τους.
 
Πράγματι, η επικρατούσα κατάσταση στη χώρα μας πριν από είκοσι επτά χρόνια ήταν η φύλαξη των παιδιών αυτών ή η κατ’ οίκων παραμονή τους, μακριά από κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης, θεραπείας ή κοινωνικοποίησης. Όπως όλες οι προσπάθειες ανά τον κόσμο, έτσι κι η δική μας ξεκίνησε με την περίθαλψη ενός μικρού παιδιού και τη χρηματοδότησή της από ένα πολίτη, ο οποίος είχε ζητήσει να παραμείνει ανώνυμος.
 
Από την αρχή ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ λειτούργησε ως μια διεπιστημονική ομάδα από ψυχίατρους, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, μουσικοθεραπευτές, γυμναστές και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.
 
Στόχος μας ήταν να γίνει ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ένα μοντέλο προς μίμηση. Και έγινε. Είκοσι επτά χρόνια αργότερα έχουν δημιουργηθεί στην Αττική περισσότερες από δέκα δομές για παιδιά με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές. Οι ανάγκες ωστόσο είναι πολύ μεγαλύτερες, που μαζί με την εμπειρία τόσων χρόνων, μας καλούν να ξανασκεφτούμε και να προτείνουμε νέες μορφές εργασίας, με γνώμονα πάντα το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
 
Έτσι μετά τα ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι και ΙΙ προχωρήσαμε στην ίδρυση μιας τρίτης μονάδας – ιδιόκτητης αυτή τη φορά – στην Παιανία: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, ένα κέντρο ολοήμερης λειτουργίας, για πιο μεγάλα παιδιά.
 
Στις δομές μας το ηλιακό φάσμα που καλύπτεται είναι  από  3 έως και 16 ετών. Επιπλέον, μετεκπαιδεύονται νέοι επιστήμονες για να ειδικευθούν στην αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε παιδιά.
 
Επίσης, στο ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ υπάρχει μια ομάδα εθελοντών που οργανώνει εορταγορές, χάρη στην οποία έχουμε μπορέσει να διεκπεραιώσουμε διάφορες δραστηριότητες, όπως τα "Πρώην Αγαπημένα Ρούχα".
 
Ακόμα, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ έχει ένα μεγάλο αριθμό Φίλων που στηρίζουν το έργο του με δωρεές και χορηγίες.
 
 
Τέλος, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Ελληνικού κοινού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό και ψυχικά νοσήματα.
 
 
 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ  
 
 
 
Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
                                                                                               
 
Το Κέντρο Ημέρας  ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στα παιδιά και στις οικογένειές τους:
 
 • Εκτεταμένη διαγνωστική εκτίμηση των περιπτώσεων που απευθύνονται στο Κέντρο
 • Καθημερινό παιδαγωγικό πρόγραμμα σε τρεις τάξεις των 6 – 8 παιδιών ηλικίας 3 – 11 χρονών (21 παιδιά).
 • Ατομική ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης για όσα παιδιά έχουν ανάγκη, 2 -3 την εβδομάδα
 • Τακτική εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συνάντηση των γονιών ή και όλης της οικογένειας με θεραπευτή
 • Ειδικό πρόγραμμα κινητικής αγωγής σε συνεργασία με εξειδικευμένο Κέντρο
 • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: μουσική, μουσικοκινητική και εικαστική αγωγή σε μικρές ομάδες ή και ατομικά
 • Κοινωνική και περιβαλλοντική αγωγή με εβδομαδιαίες εξωτερικές δραστηριότητες
 • Καλοκαιρινό πρόγραμμα
 
 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ   Ι λειτουργεί και ως χώρος εκπαίδευσης στελεχών ψυχικής υγείας (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κλπ.) και συνεργάζεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και με τον Παιδοψυχιατρικό Τομέα του Πανεπιστημίου Πατρών για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 
TO ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 
Το ολοκληρωμένο Κέντρο αυτισμού και διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης απαρτίζεται από δύο επί μέρους δομές, τον Ξενώνα και το Κέντρο Ημέρας.
 
 
Ι. ΞΕΝΩΝΑΣ

 

Στόχος αυτής της εξωνοσοκομειακής δομής είναι η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά 3-12 χρονών με διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης και στις οικογένειές τους, σε περιόδους κρίσης, είτε η κρίση αφορά την οικογένεια του παιδιού, είτε αφορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο που παρακολουθεί το παιδί. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ανακούφιση της οικογένειας αλλά και στην αποτροπή μιας πιθανής νοσηλείας.           Ο Ξενώνας αποτελείται από δύο Μονάδες.
 
Α. Μονάδα Διάγνωσης – Υποστήριξης
 

 

Πρόκειται για μια δομή με ευέλικτο σχήμα, που μπορεί να ανταποκριθεί αμέσως στο αίτημα της οικογένειας (εντός μιας εβδομάδας) και να προσφέρει υπηρεσίες που μπορούν να εκτείνονται σε διάστημα ως και 6 μηνών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι ακόλουθες:
 
 • Διαγνωστική εκτίμηση παιδιού και οικογένειας
 • Βραχεία θεραπευτική παρέμβαση στο παιδί και στην οικογένεια
 • Παρέμβαση στο σπίτι
 • Συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού
 • Διασυνδετική εργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς
 
Παρακολούθηση (follow up) της περίπτωσης Β. Μονάδα Φιλοξενίας

 

Η Μονάδα αυτή παρέχει τη δυνατότητα βραχείας (ως 30 ημέρες) ολικής ή μερικής φιλοξενίας 10 παιδιών, των οποίων η οικογένεια αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να κρατήσει το παιδί στο σπίτι, ή όταν κρίνεται σκόπιμη η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια για βραχύ χρονικό διάστημα. Η Μονάδα λειτουργεί ως ενδιάμεσος θεραπευτικός χώρος, που μπορεί να δώσει στην οικογένεια τη δυνατότητα να αναδιοργανωθεί και στο παιδί τη δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργικότητάς του. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι ακόλουθες:
 
 • Κάλυψη και φροντίδα ατομικών αναγκών
 • Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, που λειτουργεί πρωί και απόγευμα ως μια ειδική τάξη
 • Δημιουργική απασχόληση (με κινητικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες)
 • Εξωτερικές δραστηριότητες (περίπατοι, επισκέψεις, παραστάσεις)
 
 
 
 
ΙΙ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
 
 
Το Κέντρο Ημέρας μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε 12 παιδιά 3 – 12 ετών και στις οικογένειές τους, όπως και ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι. Λειτουργεί ως μια τάξη κατά τις πρωινές ώρες.
 
 
 
TO ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
Το ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ είναι ένα Ολοήμερο Κέντρο για παιδιά με διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης (αυτισμό και πρώιμες παιδικές ψυχώσεις) και των οικογενειών τους, που δέχεται παιδιά και εφήβους σχολικής ηλικίας (8 – 16) ετών. Λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2009 και είναι μια πολυεπίπεδη, όσο και ευέλικτη δομή, ολοήμερης λειτουργίας σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις μεγάλες ελλείψεις στη συστηματική φροντίδα παιδιών και εφήβων με αυτισμό ή ψύχωση, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, καθώς και τις δυσυπέρβλητες δυσκολίες που συναντούν όσα από τα παιδιά αυτά φοιτούν σε σχολεία και μαζί τους οι οικογένειές, οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές τους.
 
Στο ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της σχέσης με το παιδί, στην κοινωνική και σχολική ένταξη, στη συνεργασία και υποστήριξης της οικογένειάς του, στην ενημέρωση φορέων και γονιών, για έγκαιρη διαγνωστική παρέμβαση.
 
Παράλληλα, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ επιδιώκει την ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο. Η εκπαίδευση και η θεραπεία παιδιών με ιδιαίτερες συναισθηματικές και γνωστικές δυσκολίες σε ειδικό πλαίσιο οφείλει, πιστεύουμε, να συνδέεται με τη φοίτησή τους στο σχολείο, ειδικό ή μη. Το σχολείο είναι ένας αναντικατάστατος θεσμός εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του κάθε παιδιού.
 
Αντίστοιχα, η φοίτηση αυτών των παιδιών στο σχολείο μπορεί να ευοδωθεί, αν συνδεθεί με ένα εξειδικευμένο πλαίσιο, όπου παρέχεται η ειδική εκπαίδευση και ποικιλόμορφη θεραπεία που χρειάζεται το παιδί, η υποστήριξη των οικογενειών, η ενημέρωση της κοινότητας και πάντοτε σε στενή συνεργασία με το σχολείο.
 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειές τους:
 
 • Διαγνωστική εκτίμηση του παιδιού και της οικογένειας.
 • Τακτική εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συνάντηση των γονέων ή και όλης της οικογένειας με θεραπευτή.
 • Κοινωνική και περιβαλλοντική αγωγή που πραγματοποιείται εβδομαδιαία με εξωτερικές δραστηριότητες.
 • Καλοκαιρινό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις 3 φορές την εβδομάδα σε θάλασσα και πισίνα.
 • Διασυνδετική εργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς.
 • Δράση εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματιών (δίδεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 
 
Επίσης στο Κέντρο τα παιδιά να παρακολουθούν ανεξάρτητα ή συνδυαζόμενα μεταξύ τους, δύο διαφορετικά καθημερινά προγράμματα, σε συχνότητα και σε χρόνους προσαρμοσμένους στις ανάγκες του κάθε παιδιού:
 
Α. Εκπαιδευτικό - Θεραπευτικό
 
Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας τους, τα παιδιά εντάσσονται σε τέσσερις ολιγομελείς ομάδες 4–5 παιδιών, για  ημι – δομημένη ομαδική και εξατομικευμένη εκπαίδευση, σε συνδυασμό με εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως μουσική, μουσικοκινητική, χοροθεραπεία, κηπουρική και εικαστική αγωγή, όπου πραγματοποιούνται σε ατομικά ή ομαδικά εργαστήρια και  η παραγωγή του υλικού χρησιμοποιείται για συμμετοχή σε εορταγορές,
 
Β. Πολιτιστικό – Δημιουργικό
 
Στόχος του είναι η προαγωγή της συναισθηματικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και της κοινωνικοποίησης των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε ποικίλα εργαστήρια, όπως μουσικής, κίνησης, θεάτρου, εικαστικών, άθλησης, κηπουρικής κλπ..
 
Το προσωπικό όλων των δομών απαρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα:
 
 • Παιδοψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Ψυχίατρο
 • Ειδικούς παιδαγωγούς
 • Ψυχοθεραπευτές παιδιών
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές
 • Γυμναστές – κινησιοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Μουσικούς
 • Ειδικούς τέχνης
 
Στις δομές εργάζεται και εξειδικευμένο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Οι δομές διαθέτουν έξι σχολικά λεωφορεία για τις μεταφορές των παιδιών και για τις εξόδους.
 
 
Ανθή Δοξειάδη
Διοικητική Προϊσταμένη

 

 

Your rating: None Average: 5 (14 votes)