Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020


Τειρεσίας

Ο “Τειρεσίας”, δηλαδή το για χάρη των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών καθιερωμένο ανεξίτηλο φακέλωμα των επιχειρήσεων και των πολιτών με την καταγραφή των οικονομικών τους στοιχείων και συγκεκριμένα των οικονομικών τους “αστοχιών” (ακόμη και των ασήμαντων), έχει συντείνει αποφασιστικά στην επιτυχία τής προσπάθειας των εκάστοτε κυβερνητών μας για την πλήρη καταστροφή τής οικονομίας.
 
Η ύπαρξη της ανώνυμης εταιρείας “Τειρεσίας” αποτελεί μια από τις πολλές εξαιρέσεις του απόρρητου και των κανόνων που θα έπρεπε να προστατεύουν την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών, επειδή προστατεύει αποκλειστικά και μόνο τις ανώνυμες εταιρείες των τραπεζών, βλάπτοντας όλους τους άλλους τομείς οικονομίας με την πρακτικά ασύδοτη δράση του.
 
Πολλά είναι τα παραδείγματα, που συνεχώς πολλαπλασιάζονται, των βλαβών που προξενεί η δράση τής εταιρείας “Τειρεσίας”. Έτσι, αν κάποια επιχείρηση αρνηθεί να πληρώσει κάποιο αξιόγραφο (τραπεζική επιταγή, συναλλαγματική κλπ), έστω και αν η άρνηση αυτή δικαιολογείται με συγκεκριμένα και ακαταμάχητα στοιχεία (όπως όταν πρόκειται για επιταγή, που εκδόθηκε για να καλύψει την αγορά εμπορεύματος, το οποίο ο πωλητής δεν παρέδωσε ή το παρέδωσε με σοβαρά ελαττώματα, με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί ο αγοραστής στην ανάκληση της επιταγής),  γίνεται αντίστοιχη καταχώρηση στις καταστάσεις (στην “black list”, στον σύγχρονο ιεροεξεταστικό “Index”) του “Τειρεσία” και, έτσι, η καταχωρηθείσα επιχείρηση στιγματίζεται και αντιμετωπίζει στο εξής πλείστες μόνιμες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια στην οικονομική της δραστηριοποίηση.
 
Προσεχώς, πρόκειται να αναφερθούν και ν’ αναλυθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις από την οικονομική ζωή, που αφορούν τις αρνητικές συνέπειες της ύπαρξης του “Τειρεσία”, με γόνιμη κριτική, με σκοπό την κατάργηση ή τη βελτίωση του συγκεκριμένου συστήματος βλάβης των επιχειρήσεων και, παράλληλα, καλούνται όλοι οι έχοντες γνώση σχετικά με την κατά των επιχειρήσεων επίδραση τής εταιρείας “Τειρεσίας” να διατυπώσουν τις απόψεις τους, δημοσιοποιώντας την εμπειρία τους, για να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να αναληφθεί αντίστοιχη συλλογική δράση, αφού προηγηθεί διάλογος. 

Εμμανουήλ Παπαδάκης

Your rating: None Average: 4.7 (7 votes)