Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Grid List
Άρθρα ανα σελίδα:
  •   Πολλά έντυπα κυκλοφορούν στοχεύοντας όχι τόσο να ωφελήσουν ή να ενημερώσουν τον αναγνώστη τους, όσο να τον ποδηγετήσουν σε θέματα συνδικαλιστικά, κομματικά, ιδεολογικά, καταναλωτικά και άλλα...
      Πολλά έντυπα κυκλοφορούν στοχεύοντας όχι τόσο να ωφελήσουν ή να ενημερώσουν τον αναγνώστη τους, όσο να τον ποδηγετήσουν σε θέματα συνδικαλιστικά, κομματικά, ιδεολογικά, καταναλωτικά και άλλα ων ούκ έστιν αριθμός. Εδώ εντάσσονται διάφορες περιοδικές εκδόσεις, που εμφανίζονται να έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα σε τομείς επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς ή, αλλιώς, συντεχνιακούς.   Τέτοια έντυπα είναι, επί παραδείγματι, τα “Δικαστικά Νέα” και “το βήμα του...