Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Σεξουαλική Κακοποίηση.. Μυστικό; ‘Όχι πια!

  

“Σεξουαλική Κακοποίηση (Μυστικό; ‘Όχι πια)”

της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, που εκδόθηκε με επιμέλεια των Ορέστη Γιωτάκου, ψυχιάτρου, και Βικτωρίας Πρεκατέ, ψυχολόγου.

 

Το βιβλίο εκδόθηκε το 2006 από τις εκδόσεις “Ελληνικά Γράμματα” και περιλαμβάνει 486 σελίδες.

Περιέχει κεφάλαια με αυτοτελή θέματα, τα οποία έχουν αναπτύξει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, τριάντα επτά -37- ειδικοί επιστήμονες.

Πρόκειται για συλλογή ενημερωτικών επιστημονικών άρθρων, τα οποία αναφέρονται στο “φαινόμενο” της σεξουαλικής κακοποίησης.

Χωρίζεται σε έξι -6- ενότητες ή, όπως σημειώνεται στο εξώφυλλο, ο  τόμος είναι διαρθρωμένος σε έξι μέρη.

Στο πρώτο γίνεται η ψυχολογική και κοινωνιολογική ανάλυση του τραύματος της σεξουαλικής κακοποίησης.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Στο τρίτο εξετάζονται η συντροφική βία και η σεξουαλική κακοποίηση στον γάμο.

Στο τέταρτο μελετάται η σχέση σεξουαλικής κακοποίησης και ΜΜΕ και ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται το Διαδίκτυο στο φαινόμενο.

Πιο άγνωστες και ειδικές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης περιγράφονται στο πέμπτο μέρος του βιβλίου.

Στο τέλος, εκτός από τη σκιαγράφηση του προφίλ των σεξουαλικών δραστών, παρουσιάζονται οργανώσεις που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης.

 

Από τη μελέτη των ενοτήτων του βιβλίου, ο αναγνώστης ωφελείται επειδή, χωρίς να υιοθετεί άκριτα τις θέσεις και απόψεις των συγγραφέων, αποκτά γνώσεις ή εμπλουτίζει αυτές που ήδη έχει σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και, χάρη στις αναλύσεις των ειδικών επιστημόνων, ξεφεύγει από προκαταλήψεις και εσφαλμένες εντυπώσεις, εκτός άλλων, σχετικά με τη διαγωγή του δράστη και του θύματος.

 

Εμμανουήλ Παπαδάκης

 

 

 

 

Your rating: None Average: 5 (10 votes)