Σαββάτο 24 Νοεμβρίου 2018


Martin Luther King

Στο τέλος θα θυμόμαστε όχι τις λέξεις των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας.
(In the end we will remember, not the words of our enemies, but the silence of our friends.)
No votes yet