Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018


Robert Orben

Έχετε την εντύπωση ότι ο ΜΟΝΟΣ λόγος που έχουμε εκλογές, είναι για να διαπιστώσουμε εάν δικαιώθηκαν οι δημοσκοπήσεις ;
(Do you ever get the feeling, that the ONLY reason we have elections is to find out if the polls were right ?)
No votes yet