Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019


Επίλεκτες Φράσεις

 • Τί είναι αυτό που μας κάνει να γερνάμε τόσο γρήγορα και να σωφρονιζόμαστε τόσο αργά;
  (Why is it that we get old too soon, and wise too late?)

   

  Benjamin Franklin
 • Η  λέξη “κρίση” στα κινέζικα έχει δύο χαρακτήρες. Ο πρώτος αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο και ο άλλος την ευκαιρία.
  (When written in Chinese, the word “Crisis” is composed of two characters. The first represents danger and the other opportunity.)

   

  John Fitzgerald Kennedy
 • Οι υποσχέσεις φέρνουν χρέος και το χρέος φέρνει υποσχέσεις.
  (Promises make debt, and debt makes promises.)
  Dutch Proverb
 • Η πολιτική είναι ίσως το μοναδικό επάγγελμα για το οποίο δεν είναι αναγκαία προϋπηρεσία.
  (Politics is perhaps the only profession for which no experience is thought necessary.)
  Robert Louis Stevenson
 • Η κόλαση προορίζεται για εκείνους που σε περίοδο ηθικής κρίσης, διατηρούν την ουδετερότητά τους.
  (Hell is reserved for those who in a period of moral crisis, maintain their neutrality.)
  Martin Luther King
 • Η κυβέρνηση δε λύνει προβλήματα. Τα χρηματοδοτεί.
  (Government does not solve problems. It subsidizes them.)
  Ronald Reagan
 • Όταν κάποιος με μελιστάλακτα λόγια, αλλά με κακή πρόθεση επηρεάζει τον όχλο, ολόκληρη η πολιτεία παθαίνει μεγάλες συμφορές.
  (When one with honeyed words but evil mind, persuades the mob, great woes befall the state.)
  Ευριπίδης
 • Το πρόβλημα με τον σοσιαλισμό είναι πως κάποτε σου τελειώνουν τα χρήματα των άλλων.
  (The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.)
  Margaret Thatcher
 • Θέλω να πάω στον παράδεισο για το κλίμα και στην κόλαση για την παρέα.
  (I want to go to heaven for the climate and hell for the company.)
  Mark Twain
 • Η παραφροσύνη στα άτομα είναι σπάνια, αλλά σε ομάδες, κόμματα, έθνη και εποχές είναι ο κανόνας.
  (Insanity in individuals is rare, but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.)
  Friedrich Nietzsche