Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Επίλεκτες Φράσεις

 •  Δεν έχει σημασία τι κοιτάς, αλλά τι βλέπεις.
  (It’s not what you look at that matters, it’s what you see.)
  Henry David Thoreau
 • Το μοναδικό μέρος όπου η “ΕΠΙΤΥΧΙΑ” προηγείται της “ΕΡΓΑΣΙΑΣ” είναι στο λεξικό.
  (The only place “SUCCESS’’ comes before “WORK’’ is in the dictionary.)
  Vince Lombardi
 • Δεν είμαι αρκετά νέος να ξέρω τα πάντα
  (I am not young enough to know everything)

   

  Oscar Wilde
 • Στο πρώτο μισό της ζωής μου πήγα στο σχολείο. Στο δεύτερο μισό της ζωής μου μορφώθηκα.
  (The first half of my life I went to school. The second half of my life I got an education.)
  Mark Twain
 • Στις τρεις η ώρα είναι πολύ αργά ή πολύ νωρίς για κάτι σημαντικό
  (Three o’clock is always too late or too early for something important)
  Jean Paul Sartre
 • Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων… Αυτοί που κάνουν τη δουλειά και αυτοί που παίρνουν την αναγνώριση. Προτιμώ τους πρώτους, γιατί υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός.
  (There are two kinds of people… Those who do the work and those who take the credit.  I prefer the first, there’s less competition.)
  Indira Gandhi
 • Η λογική θα σε πάει από το “Α” στο “Β”. Η φαντασία θα σε πάει παντού.
  (Logic will get you from “A” to “B”. Imagination will take you anywhere.)
  Albert Einstein
 • Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ζώο, που τρώει χωρίς να πεινάει, πίνει χωρίς να διψάει και μιλάει χωρίς να έχει κάτι να πει
  (Humans are the only living creatures, who eat without being hungry, drink without being thirsty, and talk without having something to say)
  Mark Twain
 • Στο μέσο της δυσκολίας βρίσκεται η ευκαιρία
  (In the middle of difficulty lies opportunity)
  Albert Einstein
 • Ο καλύτερος τρόπος να εκτιμήσεις τη δουλειά σου είναι να φανταστείς τον εαυτό σου χωρίς αυτήν
  (The best way to appreciate your job, is to imagine yourself without it)
   
  Oscar Wilde