Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019


Επίλεκτες Φράσεις

 •  Το καλοκαίρι, η τεμπελιά τυγχάνει σεβασμού.

   

  (Summer is when laziness finds respectability.)

  Sam Keen
 • Μία μέρα χωρίς γέλιο, είναι χαμένη μέρα!                                                                   

   

  (A day without laughter, is a day wasted)

  Charlie Chaplin
 • Κανείς δεν χρειάζεται τις διακοπές πιο πολύ απο αυτόν που μόλις έκανε.
   
  (No one needs a vacation more than the person who just had one.) 

  George Clooney
 • Διακοπές είναι να μην έχεις "τίποτα" να κάνεις... Και όλη την ημέρα να κάνεις μόνο αυτό. 

  (A vacation is having "nothing" to do... and all day to do it in.)

  Robert Orben
 • Λέμε πολλά πράγματα το Καλοκαίρι.. Που δεν τα εννοούμε το Χειμώνα.

  (We say a lot of things in the Summer..That we don't mean in Winter.)

  Patricia Briggs
 •  Δε μπορώ να διδάξω σε κανέναν τίποτα, μπορώ μόνο να τους κάνω να σκεφτούν.

  (I cannot teach anybody anything, I can only make them think)

  Σωκράτης
 • Δώστε στους πολιτικούς τον ελάχιστο μισθό και δείτε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα.
  (Put the politicians on minimum wage and watch how fast things change.)
  Theodore Roosevelt
 • Μάθε πρώτα τους κανόνες του παιχνιδιού και μετα παίξε καλύτερα απ´ όλους.
  (First learn the rules of the  game, and then play better than anyone else.)
  Albert Einstein
 • Δεν ψηφίζω ποτέ για κάποιον. Ψηφίζω εναντίον του.
  (I never vote for anybody. I always vote against.)
  W. C. Fields
 • Θα ψηφίσω τις ελπίδες μου και όχι τους φόβους μου.
  (I will vote my hopes and not my fears.)
  Herb Kohl