ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συναλλαγματικές “Ευκολίες”

Με την υπ’ αριθ. 17/2013 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας,