ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΛΕΚΤΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΛΕΚΤΑ

Η θανατική ποινή

Είναι γνωστό πως η “ποινή” του θανάτου δεν είναι πραγματική ποινή. Αποτελεί έγκλημα που διαπράττουν μέχρι και σήμερα πολλά κράτη