ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΟΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΟΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

Γιατί η Ελλάδα δεν είναι Δανία

Ας πάρουμε για παράδειγμα δύο χώρες της Ευρώπης, μία από τον Βορρά και μία από τον Νότο, την Δανία και